สถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลือกไปเยือน ได้แก่ อุทยานแห่งชาติโยเซมิตี (Yosemite National Park) แหล่งรวมธรรมชาติที่สวยงามและทรงคุณค่า ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2527 มีพื้นที่ 3,081 ตารางกิโลเมตร ด้านตะวันออกขยายไปติดทะเลทรายของรัฐเนวาดา

อุทยานแห่งชาติยิ่งใหญ่แห่งนี้อยู่ห่างจากซานฟรานซิสโกไปทางตะวันออก 268 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางจากนครแห่งนี้ประมาณ 3 ชั่วโมง 15 นาที แต่หากเดินทางด้วยรถส่วนตัวขับแบบกินลมชมวิวไปเรื่อย ๆ โดยไม่รีบร้อนจะใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง

ยอดเขาพราวเสน่ห์

โยเซมิตีมีพื้นที่ส่วนใหญ่ประมาณ 89% เป็นป่าไม้ มีทรัพยากรธรรมชาติให้ชมเพลินตาหลายแห่ง ประกอบด้วยป่าต้นซีคัวญา (Sequoia) ขนาดใหญ่ซึ่งมีมากกว่า 200 ต้น เทือกเขาและหน้าผาหิน น้ำตก ลำธาร ทะเลสาบ และสัตว์ป่าโดยเฉพาะหมีมีค่อนข้างชุกชุม

สิ่งที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมาส่วนหนึ่งที่กลายเป็น “แลนด์มาร์ก” ของอุทยานแห่งนี้ ได้แก่ หน้าผาหินแกรนิตและยอดเขาโดมครึ่งซีก (Half Dome) ยอดเขาเอลแคปปิทัน (El Capitan) และเซนติเนลร็อก (Sentinel Rock) จุดชมวิวกลาเซียร์พอยต์ (Glacier Point) น้ำตกโยเซมิตี (Yosemite Falls) และทะเลสาบเทนายา (Tenaya Lake)

ช่วงยอดนิยมในการเยือน

ธรรมชาติทั้งหมดตามที่กล่าวถึงเป็นสถานที่ลำดับต้น ๆ ที่นักท่องเที่ยวต้องไปเยือน ทั้งนี้ ช่วงที่คนนิยมไปท่องเที่ยวโยเซมิตีมากที่สุด คือ ช่วงฤดูใบไม้ผลิ ประมาณเดือนมีนาคมและเมษายน เนื่องจากเป็นฤดูกาลที่ป่าสวยและน้ำตกงดงาม หากไปช่วงฤดูร้อนของแคลิฟอร์เนียในเดือนสิงหาคมจะพบน้ำตกที่เหือดแห้งไร้น้ำ

อุทยานแห่งนี้เปิดให้ชมตลอดปี แต่ถูกจะปิดเมื่อเกิดอุบัติภัยทางธรรมชาติ ดังนั้น ผู้สนใจจะไปท่องเที่ยวส่วนตัวควรตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์ทางการของอุทยานที่ www.nps.gov/yose/index.htm ก่อนตัดสินใจเดินทาง