ว่าด้วยที่พักระดับหรูทั้งส่วนที่ตั้งอยู่ภายในและนอกเขตอุทยาน รวมทั้งบรรดาที่พักราคาถูกซึ่งตั้งอยู่นอกอุทยานทั้งหมด โดยที่พักบางแห่งมีช่วงโปรโมชั่นลดราคาเหลือเพียงคืนละ 1,900 บาท