ว่าด้วยที่พักนอกเขตอุทยานแห่งชาติโยเซมิตีที่น่าสนใจ และการเข้าพักในที่พักราคาประหยัดซึ่งอยู่ใกล้อุทยานซึ่งส่งผลดีต่องบเดินทางโดยช่วยให้เหลือเงินไว้ใช้จ่ายมากขึ้น