ว่าด้วยประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตหรือระบบออนไลน์ที่ช่วยให้การทำธุรกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการวางแผนก่อนเดินทางท่องเที่ยว เช่น การจองและสำรวจราคาที่พักล่วงหน้าทำได้ง่าย สะดวก และรู้ข้อมูลได้รวดเร็ว